dinsdag 5 januari 2010

Overgewicht in Nederland

Overgewicht is wereldwijd een explosief groeiend probleem. Van de jeugdigen (4-15 jaar) heeft op dit moment bij de jongens 13,5% overgewicht en bij de meisjes 16,7%. Het percentage ernstig overgewicht ligt op 3%. Bij de volwassenen mannen heeft 57% overgewicht en bij de volwassen vrouwen ligt dat percentage op 42%. Ernstig overgewicht (BMI>30) komt voor bij 12% van de volwassenen.


Overgewicht is primair een zaak van het individu. Op individueel niveau is het ontstaan van overgewicht terug te brengen op een verstoorde energiebalans tussen energie-inname (via voeding) en energiegebruik (bewegen). Maar, overgewicht is ook een maatschappelijk probleem. In de praktijk blijkt het voor het individu niet eenvoudig te realiseren deze energiebalans in evenwicht te krijgen. Het individu staat namelijk bloot aan een veelheid van invloeden, veroorzaakt door een veelheid aan factoren. Die factoren zijn volledig verweven met de manier waarop onze moderne maatschappij is ingericht en functioneert en haar invloed op elk individu weer anders uitoefent. Overgewicht is dus naar oorzaak ook een maatschappelijk probleem.


Bron: www.convenantovergewicht.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten