maandag 11 januari 2010

Wat is Bodypump

BodyPUMP™ is een trainingsprogramma in groepsverband waarbij met behulp van een barbell (een stang met gewichten) diverse oefeningen worden uitgevoerd op muziek. Deze oefeningen hebben als kenmerk dat er veel herhalingen worden gemaakt met relatief weinig gewicht. Het gewicht kan door elke deelnemer zelf worden ingesteld en kan variëren van anderhalf tot twintig kilo. Met name hierdoor is bodyPUMP™ toegankelijk voor een groot publiek.


Veel deelnemers aan aerobic- en fitnessprogramma’s noemen als beweegredenen afvallen en figuurverbeteren. Dit zijn twee motieven die nauw op elkaar aansluiten. BodyPUMP™ sluit naadloos aan bij dergelijke argumenten om uzelf in het zweet te werken. Om dit te verduidelijken eerst in vogelvlucht enkele opmerkingen over methoden om af te vallen.

Bij afvallen en figuurverbeteren draait het vooral om het terugdringen van het percentage lichaamsvet. Om dit te bereiken moet de energiebalans (energieopname - energieverbruik) worden beïnvloed. Dit kan grofweg op twee manieren. Allereerst door een beperking van de energieopname. Ten tweede door verhoging van het energieverbruik. De combinatie van beiden is het meest effectief.


In het verleden werd het accent bij afvallen vooral gelegd op het verlagen van de calorie-inname (dieet).
Al snel bleek dat een dieet alleen niet succesvol was, met name niet op de lange termijn. Naast het volgen van een dieet werd daarom extra lichamelijke activiteit geadviseerd, teneinde naast een beperking van de energieopname het energieverbruik te verhogen. In dit kader worden vooral duuractiviteiten aanbevolen: lopen, roeien, fietsen, steppen, enzovoort. Deze activiteiten zorgen in relatieve zin voor een hoog verbruik van lichaamsvet, mits een middelmatige intensiteit, lange duur (minimaal tien tot twintig minuten) en een regelmatige frequentie (twee à drie keer per week) worden aangehouden.
Recentelijk zijn opvattingen om het energieverbruik te verhogen enigszins veranderd. Het totale energieverbruik wordt namelijk voor zo’n zestig tot zeventig procent bepaald door de ruststofwisseling. Dit betreft de energie die noodzakelijk is voor de normale lichaamsfuncties, bijvoorbeeld tijdens het slapen en in rust. Slechts zo’n twintig procent van de totale energiebehoefte wordt gebruikt voor lichamelijke inspanningen tijdens werken of sporten.

Een verhoging van de ruststofwisseling is enerzijds erfelijk bepaald, anderzijds door training beïnvloedbaar. Met name de spiermassa is hierbij van belang.
De stofwisseling in spiermassa is vele malen hoger dan bijvoorbeeld in vetmassa.
Door de spiermassa te activeren kan de ruststofwisseling worden verhoogd, waardoor meer energie wordt verbruikt ten gunste van het afvallen.

Bij BodyPUMP™ neemt krachttraining een cruciale plaats in. Er worden vele krachtoefeningen uitgevoerd in het bijzonder voor grote spiergroepen (onder andere been- en rugspieren). Dit leidt tot activering van spiermassa met als gevolg een verhoging van de ruststofwisseling. Dit aspect van afvallen zorgt voor succes op lange termijn.

De angst dat het krachtelement bij BodyPUMP™ leidt tot uitzonderlijke spiergroei is op zich ongegrond.
Wel is het mogelijk dat enige spiergroei wordt veroorzaakt, echter zonder dat dit ongewenste, uiterlijk waarneembare veranderingen van het lichaam met zich meebrengt. Uitzonderlijke spiergroei kan alleen worden bereikt met een speciaal programma, een hoge trainingsfrequentie en voldoende aanleg voor spiergroei.


Kort samengevat: afvallen wordt bereikt zowel door een beperking van de energieopname als een verhoging van het energieverbruik. Meer energie verbruiken doet u door duur- en krachtoefeningen uit te voeren. De vele krachtoefeningen bij BodyPUMP™ zorgen voor activering van spiermassa waardoor de ruststofwisseling gunstig wordt beïnvloed. Dit leidt tot afvallen op de lange termijn.
Wilt u afvallen en uw figuur verbeteren, dan is BodyPUMP™ dus een uitermate geschikt programma. Daarnaast is het gewoon leuk om te doen. Ook niet onbelangrijk, omdat de behaalde resultaten reeds na enkele weken verdwijnen als sneeuw voor de zon, indien het programma wordt gestaakt. De ervaring leert echter dat mannen en vrouwen die eenmaal met BodyPUMP™ begonnen zijn, nooit meer willen stoppen.

Bron: www.dekorte.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten